PROPERA ACTUACIÓ

No hi ha cap actuació programada.

PROPERA ACTIVITAT

No hi ha cap activitat programada.

ÚLTIMA ACTIVITAT

Stage tècnic de mainada

+ INFORMACIÓ

ÚLTIMA ACTUACIÓ

Pilar a la catedral

+ INFORMACIÓ